a520341_imagesCA4OEKR1.jpg

 نوآوری در آموزش عالی و بررسی ابعاد و مدلهای نوآوری دانشگاهی - فروشگاه بیستی
X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

فروشگاه بیستی

لذت یک خرید با بیستی

نوآوری در آموزش عالی و بررسی ابعاد و مدلهای نوآوری دانشگاهی

نوآوری در آموزش عالی و بررسی ابعاد و مدلهای نوآوری دانشگاهی

هدف از این پایان نامه نوآوری در آموزش عالی و بررسی ابعاد و مدلهای نوآوری دانشگاهی بصورت جامع و کامل و با منابع جدید می باشد

دانلود نوآوری در آموزش عالی و بررسی ابعاد و مدلهای نوآوری دانشگاهی

نوآوری در آموزش عالی
ابعاد نوآوری دانشگاهی
مدلهای نوآوری دانشگاهی
تأثیر نوآوری بر فاکتورهای نظام آموزش
پایان نامه نوآوری دانشگاهی
دانلود پایان نامه نوآوری دانشگاهی
الگوهای تکامل فرآیند نوآوری تکنولوژیکی
بررسی تاثیر نوآوری دانشگاهی در دانشگاه ها
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 889 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 65

دانلود  پایان نامه رشته مدیریت آموزشی

نوآوری در آموزش عالی و بررسی ابعاد و مدلهای نوآوری دانشگاهی

 
 
 
 
 
 

نوآوری در آموزش عالی

نوآوری،  عبارت است از تغییری معنی دار که برای بهبود خدمات و فرایندهای سازمانی و ایجاد ارزشهای جدید برای ذینفعان سازمان ها صورت می گیرد و برای دست یابی به ابعاد جدید عملکرد بر رهبری سازمان تمرکز دارد.  تأکید دپارتمان های حوزه تحقیق و توسعه برای نوآوری در موسسات آموزش عالی به منظور ارتقاء ارزش آموزشی برای دانشجویان و بهبود اثر بخشی تمامی فرایندهای یادگیری محور و کارآیی فرایندهای پشتیبان،  رویه های یادگیری محور امری حیاتی و ضروری است.  دانشکده ها و دانشگاه ها باید به گونه ای مدیریت و رهبری شوند که نوآوری به عنوان یک فرهنگ و بخش طبیعی فعالیت های روزانه در آمده و به عنوان دانش افزوده برای همه اعضای هیئت علمی و دانشکده مطرح شود.  توانایی تسریع در انتشار و تبدیل این دانش به سرمایه که محرکی برای بهبود آموزشی می باشد،  امری ضروری است.

 

 پیشبرد و هدایت حرکت نوآوری،  اجرا و پیگیری اصلاحات و بهبودها اغلب برای بسیاری از دانشکده ها و دانشگاه ها بی نهایت مشکل است.  در برخی موارد،  هر موسسه آموزشی ممکن است روشی ویژه به خود داشته باشد که تا اندازه ای نوآورانه است.  هر دانشکده یا دانشگاه می تواند نشریات و مطالبی را منتشر کند که معرفی کننده برنامه ها و فعالیت های جدیدی است که با هنجارهای دانشگاهی متفاوت هستند و شیوه جدیدی را (دست کم برای موسسه) ابداع می کنند و افرادی توانمند را برای هدف های مناسب در نظر بگیرد.  در هر صورت این فعالیت های جدید و دیگر تغییرات برای بسیاری از بخش ها به صورت تصادفی هستند نه سیستماتیک.  تعداد محدودی از مؤسسات آموزشی به کنترل خوبی بر پیامدهای حاصل از نوآوری دست یافته اند و بسیاری از موسسات آموزشی که زمان و تلاش های قابل ملاحظه ای را صرف بهبود عملکرد خود کرده اند که اغلب به الگوی پیشین بازگشت داشته اند.  پر روشن است که بسیاری از موسسات آموزشی فاقد یک چارچوب سیستماتیک هستند که به آنها اجازه بدهد تا به طور مؤثری تغییرات را مدیریت و نوآوری را تشویق کنند و به نتایج مثبت و رو به افزایش حاصل از تلاش های خود دست یابند.  

 

تغییر و نوآوری مفاهیم جدید بر مبنای یک فرایند و روش سیستماتیک اتفاق می افتد.  مفاهیم جدید در نتیجه ایجاد شرایط مساعد ظاهر می شوند.  فناوری های ناهمسان برای ایجاد ارزش های جدید با همدیگر ترکیب می شوند.  محیطی که حاوی عناصر اساسی هستند و افرادی که برای شناخت امکانات جدید آماده شده اند،  با بحران های اقتصادی یا فرهنگی یا یک چشم انداز روشنی از آینده پیوند می خورد و زمینه را برای تغییر و نوآوری فراهم می سازد.  طبیعی است که آموزشی عالی دارای همه عناصری است که برای تغییر و نوآوری ضروری هستند.  آنچه که نیاز است،  یک مدل یا ابزاری است که فرایندی سیستماتیک برای پیشبرد و مدیریت تغییرات فراهم سازد.  معیار مالکم بالدریج برای تعالی عملکرد،  مدل مناسبی را برای این منظور فراهم می سازد.  

 

معیار بالدریج برای تعالی عملکرد:

مدیریت برای نوآوری،  یکی از ارزشهای محوری معیار مالکم بالدریج است.  این معیار ساختار جامعی را برای موسسات آموزشی به منظور تنظیم رسالت،  چشم انداز،  ارزش ها،  هدف ها و چالش های راهبردی همراه با منابع ضروری برای بهبود بلند مدت فراهم می کند.  این معیار ابتدا برای افزایش رقابت بین شرکت های تولیدی آمریکا در دهه 1980 ایجاد شده بود.  معیار به مرور تکامل یافته،  در عمل به منظور تعالی عملکرد در سطح جهانی تعریف شده است.  معیار بالدریج به طور مفصل و جامعی برای سازمان های بهداشتی و آموزشی در میانه دهه 1990 مورد بازبینی و بررسی قرار گرفته است.

 

 ارزش های مفاهیم اصلی معیار تعلیم و تربیت در هفت طیف تنظیم و مجسم شده است: 1- رهبری  2- برنامه ریزی راهبردی   3-تمرکز بر دانشجویان،  ذینفعان و بازار   4- سنجش و تحلیل و مدیریت دانش   5- تمرکز بر اعضای هیئت علمی دانشکده   6- مدیریت فرایند   7- نتایج عملکرد سازمانی موسسات آموزشی متعددی از این معیار برای بهبود درونی با برای راهنمایی در نوشتن درخواست و ارائه این درخواست برای بررسی،  نمره گذاری و دریافت جایزه ملی کیفیت استفاده کرده اند.  مدرسه ها،  دانشکده ها و دانشگاه ها می توانند برای دریافت جایزه ملی کیفیت مالکم بالدریج که برنامه آن از سال 1999 شروع شده اقدام به تکمیل درخواست کرده،  آن را ارسال کنند.  طی هفت سال گذشته،  موسسات آموزش عالی متعددی از ارزش ها و معیار بالدریج به عنوان یک چارچوب مدیریتی برای ایجاد نوآوری و تغییر در قلمرو معیارهای کلیدی استفاده کرده اند.  زمانی که موسسات آموزشی قادر باشند قوانین رهبری و برنامه ریزی را به روشنی بیان کنند و به طور شفافی نتایج آن را با خواسته هایشان مرتبط سازند،  احتمال دستیابی به موفقیت در نهادیه کردن نوآوری در داخل فرهنگ سازمان،  بسیار بیشتر است.  

 
 
منبع:فروشگاه ساز فایلینا
 
 
 
 
فهرست مطالب
 

پایان نامه نوآوری دانشگاهی

2- 1- مقدمه
2-1-1 - نوآوری دانشگاهی
2-1-1-1- تفاوت خلاقیت و نوآوری و تغییر و اختراع 22
شکل شماره ( 2-1) : رابطه خلاقیت،  نوآوری و تغییر 27
تولایی (1387) 27
2-2-1-2-تعاریف نوآوری 28
2-2-1-3- تاریخچه نوآوری 31
2-2-1-4- انواع نوآوری 34
2-2-1-5- فرایند نوآوری 37
شکل شماره (2-2): توالی فرآیند نوآوری در سازمان به نقل از تولایی (1387) 38
2-2-1-6- الگوهای تکامل فرآیند نوآوری تکنولوژیکی 39
2-2-1-6- 1-مدل فشار علم  : 39
2-2-1-6- 2-مدل کشش بازار  : 40
2-2-1-6- 3-مدل اتصالی  : 40
2-2-1-6- 4-مدل یکپارچه و شبکه ای  : 41
2-2-1-6- 5-مدل زنجیره ارزش  : 41
2-2-1-7-ویژگی های نوآوری 42
2-2-1-8-  نظام ملی نوآوری 46
2-2-1-9- تأثیر نوآوری بر فاکتورهای نظام آموزش 48
2-2-1-10- نظریه انتشار نوآوری 55
2-2-1-11-نوآوری دانشگاهی 58
2-2-1-12- نوآوری در آموزش عالی ( بر پایه مدل بالدریج ) 61
2-2-1-13- ابعاد نوآوری دانشگاهی 64
 

-پیشینه  نوآوری دانشگاهی 65

2-4-1-1- پژوهش های خارجی 65
2-4-1-2- پژوهش های داخلی 66
2-5- جمع بندی و نتیجه‌گیری 68
منابع 72
منابع فارسی 72
منابع انگلیسی 78
 
 
 
 
 
 

دانلود نوآوری در آموزش عالی و بررسی ابعاد و مدلهای نوآوری دانشگاهی

تاریخ ارسال: دوشنبه 27 فروردین 1397 ساعت 14:08 | نویسنده: علی | چاپ مطلب
نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.