t378603_formall.png

 بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام - فروشگاه بیستی
X
تبلیغات
رایتل

فروشگاه بیستی

لذت یک خرید با بیستی

بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام

بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام

هدف از این پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد

دانلود بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام

کیفیت سود
بازده سهام
تغییرپذیری بازده سهام
رابطه کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام 
پایان نامه تغییرپذیری بازده سهام
پایان نامه کیفیت سود
پایان نامه رابطه کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل doc
حجم فایل 559 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 171

دانلود  پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

بررسی رابطه کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام 

 
 
 
 
چکیده
هدف از کیفیت سود،سود واقعی است که بصورت منصفانه منعکس شود و پایداری سود بصورت بلندمدت حفظ شود و متفاوت از سود گزارشی(سود حسابداری) میباشد زیرا سود حسابداری ممکن است بوسیله مدیران دستکاری شود بدین ترتیب کفیت سود میتواند بر قیمت سهام ومتاقبا بر بازده سهام تاثیرگذار باشد این تحقیق، به بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام می پردازد. کیفیت سود براساس سه مدل بارتون و سیمکو (2002) ، لئوز و همکاران (2003) و مدل ریچاردسون (2004) مورد سنجش قرار گرفته است. جامعه مورد مطالعه شامل 79 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
 
 قلمرو زمانی تحقیق شامل یک دوره پنج ساله بر اساس صورتهای مالی سالهای 1385 الی 1389 شرکتهای مورد مطالعه است. این تحقیق شامل سه فرضیه می باشد که در هر فرضیه رابطه یکی از مدلهای کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام بررسی می شود. جهت آزمون فرضیات از آزمون رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است در این تحقیق اثرات هفت متغیر که انتظار می رفت بر روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته اثر گذار باشد کنترل گردید. در کل نتایج تحقیق حاکی از عدم ارتباط کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام می باشد.
 
 
 
واژه های کلیدی :

کیفیت سود

بازده سهام

تغییرپذیری بازده سهام

 
 
 
 
مقدمه 
نقش اصلی اطلاعات حسابداری در بازارهای مالی فراهم کردن زمینه های لازم برای تخصیص بهینه ی منابع است. در پی رسوایی های مالی اخیر، اطمینان و اعتماد سرمایه گذاران به سیستم گزارش گری مالی ضعیف شده و کیفیت سود به عنوان یک عامل مهم در تعیین اعتبار و قابلیت اعتماد ارقام گزارش شده پدیدار گشت. در نتیجه، تعیین کیفیت اطلاعات حسابداری و نتایج حاصل از آن، مورد علاقه ی سرمایه گذاران، مدیران، قانون گذاران و تدوین کنندگان استانداردها است. تحلیل گران مالی، مدیران و سرمایه گذاران در سال های اخیر به گزارش سودآوری شرکت ها توجه زیادی داشته اند. مدیران علاقه مند به حفظ رشد سود هستند زیرا، پاداش آنان اغلب به سود شرکت وابسته است. سود حسابداری و اجزای آن از جمله اطلاعاتی محسوب می شود که در هنگام تصمیم گیری توسط افراد در نظر گرفته می شود.
 
 سود حسابداری مبتنی بر ارقام تعهدی از نظر بسیاری از کاربران اطلاعات صورت های مالی، ابزاری برای سنجش عملکرد شرکت ها محسوب می شود. منظور از ارزیابی عملکرد شرکت ها ارزیابی کلی وضعیت مالی و نتایج عملیات برای تصمیم گیر ی های منطقی است (شباهنگ، 1389، 18).ارقام سود از طریق انتخاب های مدیران و حسابداران بین اصول پذیرفته شده حسابداری و قضاوت های شخصی مدیران در مورد رویه های به کارگرفته شده برای ثبت اطلاعات حسابداری تحت تاثیر قرار می گیرد. گاهی اوقات مدیریت بنگاه اقتصادی از انتخاب های حسابداری برای دستکاری سودها و گمراه کردن کاربران بهره می گیرد. افزون بر این، مدیران ممکن است عناصر سودها را برای بهتر از واقع نشان دادن وضعیت بنگاه اقتصادی دستکاری کنند و با این کار کیفیت سود گزارش شده را به حداقل می رسانند، زیرا کسانی که برای تصمیم گیری های خود به سودهای مزبور اتکا می کنند، دچار اشتباه شده و تحلیل گران مالی نیز نمی توانند پیش بینی صحیحی از توان سودآوری بنگاه اقتصادی در آینده انجام دهند (دسای و همکاران ، 2009).تحلیل گران مالی کیفیت سود را بدین منظور ارزیابی می کنند که یک سطح مربوط از سود را تعیین نموده و سود خالص آتی را پیش بینی کنند و در نتیجه قیمت سهام یک شرکت را تعیین کنند. بدین ترتیب کیفیت سود می تواند بر قیمت سهام و متعاقبا بر بازده سهام تاثیر گذار باشد.
 
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
 
فصل اول : کلیــات تحقیــق
1-1- مقدمه  2        
1-2- بیان مسئله 3
1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 6
1-4 اهداف تحقیق 6
1-5 سوالات تحقیق 7
1-6 فرضیه‌های تحقیق 8
1-7  قلمرو تحقیق 9
1-8  تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی 9
1-9 ساختار تحقیق 13
1-10 خلاصه‌ی فصل 14
 
فصل دوم: ادبیات و پیشینه ی تحقیق
مقدمه 16
2-1- بخش اول : ادبیات و مبانی نظری کیفیت سود  20
2-1-1 سود حسابداری 21
2-1-2 تعاریف مربوط به سود 22
2-1-3 سطوح مختلف سود 23
2-1-3-1مفهوم سود در سطح ساختاری 24
2-1-3 -2 مفهوم سود در سطح رفتاری 24
2-1-3 -3 مفهوم سود در سطح معنایی 24
2-1-4 – مفهوم سود گزارش شده 25
2-1-5 – اهداف گزارشگری سود 26
2-1-6 – ظهور نظریی کیفیت سود 27
2-1- 7-کیفیت سود 28
2-1-8- اهمیت ارزیابی کیفیت سود 33
2-1-9 -کیفیت سود برای چه کسانی اهمیت دارد؟ 34
2-1-10-روشهای ارزیابی کیفیت سود 35
2-1-10-1- مفهوم کیفیت سود مبتنی بر سری زمانی ویژگی های سود 36
2-1-10-2- مفهوم کیفیت سود بر اساس رابطه ی بین سوداقلام تعهدی و وجه نقد 43
2-1-10-3- مفاهیم کیفیت سود براساس ویژگی های چارچوب نظری هیئت استانداردهای 
حسابداری مالی 45
2-1-10-4- مفاهیم کیفیت سود ناشی از تصمیمات اجرایی 48
2-1-11- عناصر تاثیر گذار بر کیفیت سود 49
2-1-11- 1-روش های حسابداری 49
2-1-11- 2-قابلیت اعتماد سود 52
2-1-11-3- براوردهای حسابداری 52
2-1-11-4- هزینه های اختیاری 53
2-1-11-5- نوع صنعت 53
2-1-11-6- ویژگی های مالی 54
2-1-11-7- عوامل سیاسی 55
2-1-11- 8-سیستم کنترل داخلی 55
2-1-11- 9-صداقت مدریت 55
2-1-11-10- حفظ و نگهداشت سرمایه 55
2-1-12-دیدگاه های مختلف درباره کیفیت سود 57
 
2-2-بخش دوم:ادبیات و مبانی نظری تغییرپذیری بازده سهام 60
2-2-1-بازده 60
2-2-2 تعریف بازده 60
2-2-3 بازده تحقق یافته درمقابل بازده مورد انتظار 60
2-2-4 حداکثر شدن سود هرسهم به عنوان یک معیار 61
2-2-5 حداکثر شدن قیمت هر سهم به عنوان یک معیار 62
2-2-6 بازده سرمایه گذاری 63
2-2-7 تفاوت در رجحان سهام داران 63
2-2-8 اجزای بازده 64
2-2-9 عوامل موثر بر بازدهی 65
2-2-10  روش های محاسبه بازده سهام 67
2-2-11محاسبه بازده کل 71
2-2-12 نوسان پذیری بازده سهام 72
2-3- ارتباط بین متغیرهای تحقیق بصورت نظری 74
2-4- پیشینه تحقیقات 77
2-4-1  تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 77
2-4-2 تحقیقات انجام شده در داخل کشور 80
2-6 خلاصه فصل 84
 
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1 مقدمه 86
3-2فرضیه های تحقیق 86
3-3  روش تحقیق 87
 3-4  جامعه ونمونه اماری تحقیق 87
3-5 قلمرو تحقیق 90
3-5-1 قلمرو زمانی تحقیق 90
3-5 -2قلمرو مکانی تحقیق 90
3-5-3 قلمرو  موضوعی تحقیق 90
3-6 تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه گیری انها 90
3-6-1 کیفیت سود 91
3-6-2 تغییر پذیری بازده سهام 92
3-6 -3تعریف عملیاتی متغیرهای کنترل 94
3-7 روش وابزار گرداوری اطلاعات 96
3-8 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها 96
3-8-1 رگرسیون 97
3-8-1-1 آزمون کولمو گوروف-اسمیرنوف (k-s) 97
3-8-1-2 آزمون همبستگی 97
3-8-1-3 آزمون دوربین-واتسن 98
3-8-1-4 آزمون هم خطی 99
3-9  خلاصه‌ی فصل 100
 
فصل چهارم:  تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه 102
4-2- یافته های توصیفی 103
4-3-  آزمون نرمال بودن داده ها 106
4-5- ازمون فرضیه ها 110
4-5-1-آزمون فرضیه اول 110
4-5-1-1 آزمون هم خطی فرضیه اول 111
4-5-1-2 آزمون نرمال بودن خطاهای  فرضیه اول 112
4-5-2-آزمون فرضیه دوم 114
4-5-2-1 آزمون هم خطی فرضیه دوم 115
4-5-2-2-آزمون  نرمال بودن خطاهای فرضیه دوم 115
4-5-3-ازمون فرضیه سوم 118
4-5-3-1آزمون  هم خطی فرضیه سوم 119
4-5-3-2آزمون نرمال بودن خطاهای  فرضیه سوم 119
4-6-خلاصه ازمون فرضیه ها 122
4-7- خلاصه فصل 122
 
فصل پنجم:  تفسیر یافته ها ، نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه 124
5-2- نتایج آزمون فرضیه ها 124
5-2-1- نتیجه آزمون فرضیه اول 125
5-2-2- نتیجه آزمون فرضیه دوم 125
5-2-3- نتیجه آزمون فرضیه سوم 125
5-2-4- خلاصه نتایج تحقیق 126
5-3- مقایسه نتایج تحقیق حاضر با تحقیقات قبلی 126
5-4- نتیجه گیری کلی و تفسیر نتایج آزمون فرضیه ها 127
5-5- پیشنهادهای حاصل از تحقیق 129
5-5- 1-پیشنهادات مبتنی بر فرضیه ها 129
5-5-2 پیشنهاد برای تحقیقات اتی 130
5-6-محدودیت های انجام تحقیق 131
5-7- خلاصه فصل 133
پیوست 134
منابع 143
 
 
فهرست جداول
جدول (2-1): خلاصه ای از تعاریف ارائه شده درمورد کیفیت سود 32
جدول  جدول (2-2): معیارهای ارزیابی کیفیت سود 35
جدول (3-1):تعداد شرکتهای بورس اوراق بهادارتهران سال89طبق گزارش بورس 88
جدول  جدول (3-2): نحوه انتخاب شرکت های نمونه 88
جدول (4-1): علامت اختصاری متغیرهای تحقیق 102
  جدول (4-2): آمار توصیفی متغیرهای تحقیق 103
جدول (4- 3): آمار توصیفی متغیر متغیرهای تحقیق پس ازگرفتن  104
جدول (4- 4): نتیجه آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف 105
جدول (4-5): نتیجه آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف  107
جدول (4-6): آزمون همبستگی پیرسون 109
جدول (4-7): آزمون هم خطی 111
جدول (4-8): آزمون فرضیه اول 113
جدول (4-9): آزمون هم خطی فرضیه دوم 115
جدول (4-10): آزمون فرضیه دوم  116 
جدول (4-11): آزمون هم خطی فرضیه سوم 119
جدول (4-12): آزمون فرضیه سوم 120
جدول (4-13): جمع بندی نتایج کلیه فرضیه ها 122 
 
 
 
 
فهرست نمودارها
نمودار (4-1):احتمال نرمال بودن متغیرvar 106
نمودار (4-2) احتمال نرمال بودن متغیرvar بر اساس  107
نمودار (4-3) توزیع خطاهای مدل رگرسیون برای فرضیه اول 112
نمودار (4-4) توزیع خطاهای مدل رگرسیون برای فرضیه دوم 116
نمودار (4-5) توزیع خطاهای مدل رگرسیون برای فرضیه سوم 120
 
 
 
 

دانلود بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام

تاریخ ارسال: دوشنبه 15 آبان 1396 ساعت 19:50 | نویسنده: علی | چاپ مطلب
نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.